Home

.

Във филма са описани основните преселения на български общности в Евразия
и е проследено развитието на българската държавност до началото на ХІ век.

Автор – Койно Койнов

Scroll to Top